Zamówienia publiczne Projekt „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”

 • Informacja o wyniku zamówienia: „Ochrona w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz utrzymaniem sprawności centralnego ogrzewania”
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: „Ochrona w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz utrzymaniem sprawności centralnego ... Czytaj dalej
 • Informacja o wyniku zamówienia: Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra
         INFORMACJA   O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z... Czytaj dalej
 • Informacja o wyniku zamówienia: „Usługa wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych do projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”
  Informujemy o wyłonieniu Wykonawcy na realizację zadania: "Usługa wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych do projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu". Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena: PROMOBAY Brzosk... Czytaj dalej
 • Informacja o wyniku zamówienia: Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej  wydzielonej cz... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: „Niestacjonarne studia podyplomowe z zakresu pomocy publicznej dla pracownika Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej”
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA POD NAZWĄ „Niestacjonarne studia podyplomowe z zakresu pomocy publicznej dla pracownika Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej”   Szanowni Państwo, Centrum Obsługi Inwestor... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: usługa wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych do projektu pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”.
    Szanowni Państwo, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Usługa wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych do projektu „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”. ... Czytaj dalej
 • Informacja o wyniku zamówienia: Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w ramach pozyskiwania know – how funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz wymiany doświadczeń w latach 2018 – 2019
  Stosując przyjęte kryteria oceny, Zamawiający za najkorzystniejszą uznaje ofertę złożoną przez: PGC Kancelaria Konsultingowa, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce w konsorcjum z Biurem Turystycznym Seve Travel Swietłana Wójcik, ul.... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak ... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w ramach pozyskiwania know – how funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz wymiany doświadczeń w latach 2018 – 2019
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Ska... Czytaj dalej
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA             Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej, jako Zamawiający informuje, że  zgodnie   z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z 29.01.2004 r. – Prawo zamówie... Czytaj dalej

Partnerzy

 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook