Zamówienia publiczne

 • Informacja o wyniku zamówienia: „Produkcja i emisja programu publicystycznego dotyczącego działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku 2019 w telewizji o zasięgu regionalnym”.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: „Produkcja i emisja programu publicystycznego dotyczącego działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku 2019 w telewizji o zasięgu region... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: „Produkcja i emisja programu publicystycznego dotyczącego działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku 2019 w telewizji o zasięgu regionalnym”.
    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA POD NAZWĄ „Produkcja i emisja programu publicystycznego dotyczącego działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku 2019 w telewizji o zasięgu regionalnym”... Czytaj dalej
 • Informacja o wyniku zamówienia: „Ochrona w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz utrzymaniem sprawności centralnego ogrzewania”
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: „Ochrona w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz utrzymaniem sprawności centralnego ... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: „Ochrona w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz utrzymaniem sprawności centralnego ogrzewania”
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW (przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)   Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia je... Czytaj dalej
 • Informacja o wyniku zamówienia: Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra
         INFORMACJA   O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z... Czytaj dalej
 • Informacja o wyniku zamówienia: Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej  wydzielonej cz... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: „Niestacjonarne studia podyplomowe z zakresu pomocy publicznej dla pracownika Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej”
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA POD NAZWĄ „Niestacjonarne studia podyplomowe z zakresu pomocy publicznej dla pracownika Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej”   Szanowni Państwo, Centrum Obsługi Inwestor... Czytaj dalej
 • Informacja o wyniku zamówienia: Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w ramach pozyskiwania know – how funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz wymiany doświadczeń w latach 2018 – 2019
  Stosując przyjęte kryteria oceny, Zamawiający za najkorzystniejszą uznaje ofertę złożoną przez: PGC Kancelaria Konsultingowa, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce w konsorcjum z Biurem Turystycznym Seve Travel Swietłana Wójcik, ul.... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak ... Czytaj dalej
 • Zamówienie publiczne: Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w ramach pozyskiwania know – how funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz wymiany doświadczeń w latach 2018 – 2019
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Ska... Czytaj dalej

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook