*/?> */?>

Dotacje dla przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego – działanie 2.5 RPO WŚ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 29 kwietnia 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP ze szczególną preferencją projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających wzrost zatrudnienia. Wsparcie można uzyskać w ramach jednego z trzech konkursów:

Konkurs w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej – z minimalną kwotą uzyskanej dotacji 500 000,00 PLN. Dla mikro i małych przedsiębiorstw poziom otrzymanego wsparcia do 55% kosztów kwalifikowalnych projektu, dla średnich przedsiębiorstw poziom otrzymanego wsparcia do 45 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
Konkurs w ramach pomocy de minimis – z limitem uzyskanej dotacji do 200 000,00 euro. Maksymalna wysokość dofinansowania do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw – z limitem uzyskanej dotacji do 200 000,00 PLN z dofinansowaniem nawet 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
Aplikować mogą przedsiębiorstwa, które:

– prowadzą działalność gospodarczą w sposób ciągły minimum rok;
– dotychczas nie uzyskały dofinansowania w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ 2014-2020
– chcą realizować swój Projekt na terenie województwa świętokrzyskiego;
– chcą wprowadzić nowe produkty lub usługi;
– chcą unowocześnić wyposażenie związane z działalnością gospodarczą;
– chcą wprowadzić innowacje produktowe, technologiczne lub organizacyjne;
– chcą zmienić proces produkcyjny lub sposób świadczenia usług poprzez zakup nowych technologii albo poprzez wdrożenia wyników prac B+R ;

Projekty realizowane przez mikro przedsiębiorstwa obligatoryjnie powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. Dotacje udzielane będą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 I.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Konkurs w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej – 29.04.2019 – 03.06.2019
Konkurs w ramach pomocy de minimis – 29.04.2019 – 01.07.2019
Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw – 29.04.2019 – 29.07.2019

Po szczegóły dotyczące naboru kliknij TUTAJ

UWAGA!

Spotkanie w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się 17 maja w siedzibie Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej w godz. 13-16.

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content