*/?> */?>

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dla zadania pod nazwą: „ Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia informatycznego do inkubatora przedsiębiorczości tworzonego w ramach projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu „

Informujemy o nierozstrzygnięciu postępowania na realizację zadania: „ Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia informatycznego do inkubatora przedsiębiorczości tworzonego w ramach projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu „

Zamawiający poinformował, że na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 87.366,72 zł brutto. Następnie Zamawiający ocenił spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.
Zamawiający ustalił, że Wykonawca nr 1 – WR COMPUTERS Agnieszka Kaca zaoferował macierz Synology DS1517+ z 16 GB RAM, wyposażoną w dyski 4 x 8TB. Zamawiający zweryfikował specyfikację podanego urządzenia i stwierdził, że nie spełnia ono minimalnych wymagań wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymagał możliwości montażu w szafie Rack 19” natomiast wskazane urządzenie nie posiada takiej możliwości. W związku z tym złożona oferta nie spełnia minimalnych wymagań wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i podlega odrzuceniu.
Następnie Zamawiający stwierdził, że w ramach postępowania pozostały dwie oferty:
1) Wykonawca nr 2 – MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert – cena brutto oferty: 89.569,86 zł;
2) Wykonawca nr 3 – Framko 2 sp. jawna, J. Strykowski, S.Miazga – cena brutto oferty: 94.753,26 zł.

W związku z tym, że Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 87.366,72 zł, żadna z ważnych ofert nie mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Mając na względzie powyższe Zamawiający unieważnia niniejsze postępowania z uwagi na to, że wszystkie ważne oferty przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego.

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content