*/?> */?>

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dla zadania pod nazwą: „Zakup usługi w zakresie ustanowienia, udokumentowania oraz wdrożenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO  9001:2015 i uzyskania certyfikatu wydanego przez stosowną jednostkę certyfikującą   w ramach  projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”.

Informujemy o nierozstrzygnięciu postępowania dla zadania pod nazwą:

„Zakup usługi w zakresie ustanowienia, udokumentowania oraz wdrożenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO  9001:2015 i uzyskania certyfikatu wydanego przez stosowną jednostkę certyfikującą   w ramach  projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”.

Zamawiający ocenił spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.
Zamawiający stwierdził, że w ramach postępowania wpłynęły dwie oferty:

  1. QMS – Consulting Systemy Zarządzania, Doradztwo, Szkolenia Wiesław Urbanek; ul. A. Asnyka 27/3, 51-143 Wrocław; w partnerstwie z Polskim Centrum Certyfikacji PCC-CERT sp. z o.o. sp.k., ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce; oferta wpłynęła dn. 07.10.2020 r.; cena brutto:16.482,00 zł;
  2. NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. Wojciech Podlaski; Wierzawice 874,  37-300 Leżajsk; oferta wpłynęła dn. 05.10.2020 r.; cena brutto: 10.209,00 zł.

Zamawiający po zbadaniu formalnym ofert stwierdza, że są one kompletne i spełniają warunki udziału  w postępowaniu.

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. Wojciech Podlaski przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content