*/?> */?>

Informacja o wyniku zamówienia: Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra

       INFORMACJA   O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp” informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 5 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „BATREM” Tomasz Bańcyrowski

  1. Świętokrzyska 11

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepodlegającą odrzuceniu oraz złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu i spełniającego warunki udziału  w niniejszym postępowaniu.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, zostało złożonych dziesięć ofert.

Lp.

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie CENA – „C”

– 60 %

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

– 20 %

Wysokość kary umownej  za każdy dzień zwłoki                          w realizacji przedmiotu umowy – 10 % Wysokość kary umownej                        za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze  lub w  okresie gwarancji i rękojmi     – 10 % Łączna punktacja
1 Oferta Nr 1  

KAM BUD Kamila Guzik

Oś. XX-Lecia 7/24

32-340 Wolbrom

 

 

 

44,40  pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

84,40  pkt

2 Oferta Nr 2

 

 

 

ROKA Sp. z o.o.

Zakład Remontowo-Budowlany

ROKA – BUD

ul. Złota 23

25-015 Kielce

 

 

54,54  pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

94,54 pkt

3  

 

 

Oferta Nr 3

 

 

Firma Remontowo Budowlana

SGBUD Seweryn Grabka

ul. Piekoszowska 283 c

25-645  Kielce

 

52,28 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

92,28 pkt

4  

 

Oferta Nr 4

Firma Ogólnobudowlana

„Bud Przem” Przemysław Gaweł

ul. Kopernika 11

28-100 Busko-Zdrój

 

 

54,05 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

94,05 pkt

5  

 

Oferta Nr 5

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „BATREM”

Tomasz Bańcyrowski

ul. Świętokrzyska 11

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

60,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

100,00 pkt

6  

 

Oferta Nr 6

Firma  Budowlano-Usługowa

„WIATROBUD II”

Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s.c.

ul. Limanowskiego 47

26-600 Radom

 

 

 

57,44 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

97,44 pkt

7  

 

Oferta Nr 7

ULOIL Urszula Rudnicka

ul. Legionów 122 D lok. 404

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

 

53,77 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

93,77 pkt

8  

 

Oferta Nr 8

 

FREEDOM  S.A.

ul. 1-go Maja 186

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

 

55,47 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

95,47 pkt

9  

 

Oferta Nr 9

 

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AN-BUD”

Andrzej Jakubczyk

ul. Cisowa 39

26-026 Bilcza

 

 

 

52,68 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

92,68 pkt

10  

 

 

Oferta Nr 10

 

 

 

 

EXPOL-BIS  Spółka Jawna

Waldemar Pawliszak,

Arkadiusz Pawliszak

ul. Wioślarska 1

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

45,75 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

85,75 pkt

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, informuję, że Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content