*/?> */?>

Informacja o wyniku zamówienia: Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej  wydzielonej części 5. piętra

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), w imieniu Zamawiającego przedstawiam informacje podane podczas otwarcia ofert:

1)           kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  398.520,00  zł.  brutto.

2)           dane wynikające ze złożonych ofert:

Lp.

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie CENA – „C”

– 60 %

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

– 20 %

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – 10 %

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze  lub w  okresie gwarancji i rękojmi

– 10 %

 

 

1

Oferta

Nr 1

 

KAM BUD Kamila Guzik

Oś. XX-Lecia 7/24

32-340 Wolbrom

 

 

 

 

468.621,80  zł.

 

 

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

2

 

 

 

Oferta

Nr 2

 

 

 

ROKA Sp. z o.o.

Zakład Remontowo-Budowlany

ROKA – BUD

ul. Złota 23

25-015 Kielce

 

 

 

381.534,85  zł.

 

 

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Oferta

Nr 3

 

 

Firma Remontowo Budowlana

SGBUD Seweryn Grabka

ul. Piekoszowska 283 c

25-645  Kielce

 

 

 

 

398.000,00 zł.

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

4

 

 

Oferta

Nr 4

 

Firma Ogólnobudowlana

„Bud Przem” Przemysław Gaweł

ul. Kopernika 11

28-100 Busko-Zdrój

 

 

 

 

385.000,00 zł.

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

5

 

 

Oferta

Nr 5

 

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „BATREM”

Tomasz Bańcyrowski

ul. Świętokrzyska 11

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

 

 

346.800,00 zł.

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

6

 

 

Oferta

Nr 6

 

Firma  Budowlano-Usługowa

„WIATROBUD II”

Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s.c.

ul. Limanowskiego 47

26-600 Radom

 

 

 

 

362.235,00 zł.

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

7

 

 

Oferta

Nr 7

 

ULOIL Urszula Rudnicka

ul. Legionów 122 D lok. 404

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

387.001,22 zł.

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

8

 

 

Oferta

Nr 8

 

FREEDOM  S.A.

ul. 1-go Maja 186

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

375.153,76 zł.

 

 

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

9

 

 

Oferta

Nr 9

 

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AN-BUD”

Andrzej Jakubczyk

ul. Cisowa 39

26-026 Bilcza

 

 

 

395.000,00 zł.

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

10

Oferta

Nr 10

 

 

 

EXPOL-BIS  Spółka Jawna

Waldemar Pawliszak,

Arkadiusz Pawliszak

ul. Wioślarska 1

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

454.803,61 zł.

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

0,3 %

Zgodnie z wymogiem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin wykonania zamówienia : do 15.03.2019 r .

Okres gwarancji  i warunki płatności: zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym „WYDŁUZENIE  OKRESU  GWARANCJI  I  REKOJMI” jest jednym z kryteriów oceny ofert , tym  samym Wykonawca będzie związany oświadczeniem woli podanym   w formularzu oferty.

Jednocześnie w imieniu Zamawiającego przypominam o obowiązku złożenia – w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej – oświadczenia dot. grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content