*/?> */?>

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza jedenasty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach:

 1. Kwota środków KFS, jaka może być rozdysponowana w ramach niniejszego naboru, wynosi 4.080,00 zł. Wszystkie zaplanowane we wniosku działania muszą rozpocząć się w 2018 r. (po podpisaniu umowy z PUP).
 2. Wnioski będą przyjmowane od dnia 23.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. (od godz. 7.00 do godz. 15.00). Przez datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu na biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna pok. nr 3, parter lub na skrzynkę e-mail kisk@praca.gov.pl (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym).
 3. Dopuszcza się możliwość skrócenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu oraz posiadanego limitu środków KFS przyznanych na dany rok.
 4. Środki KFS w 2018 r. mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy, zgodnych z ustalonymi priorytetami.
  Uwaga!!! 
  Wydatki przewidziane do dofinansowania z KFS muszą być poniesione przez pracodawcę do 21.12.2018 r.

  Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy
  w Skarżysku-Kamiennej lub klikając TUTAJ.

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content