*/?> */?>

Nagroda gospodarcza Novator – nabór zgłoszeń

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców i wynalazców do udziału w konkursie o nagrodę gospodarczą NOVATOR.

Celem konkursu, zainicjowanego przez SIPH w 2006 roku, jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.

W tym roku, w szesnastej edycji konkursu, statuetki zostaną przyznane w pięciu dziedzinach.

• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” uhonorowane zostaną trzy przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, które w 2022 roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, usługi, nowego procesu technologicznego bądź nowej linii produkcyjnej.

• W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” uhonorowane zostanie przedsiębiorstwo z województwa świętokrzyskiego, które zrealizowało najlepszy projekt we współpracy z placówką naukowo-badawczą.

• Indywidualną nagrodę w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzyma osoba, firma lub instytucja o znaczącym dorobku w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacji.

• W dziedzinie „Animator gospodarki” uhonorowana będzie osoba, firma lub instytucja tworząca warunki dla rozwoju gospodarczego.

• Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego.

W dziedzinach „Innowacyjna inwestycja”, „Współpraca nauka – przemysł” oraz „Młody novator” kandydaci składają deklaracje udziału. W dziedzinach „Lider innowacji” i „Animator gospodarki” kandydatów zgłaszają członkowie SIPH oraz członkowie Kapituły Konkursu NOVATOR.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2023 roku.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 24 maja 2023 roku w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Od początku sponsorami konkursu są Bank Gospodarstwa Krajowego i Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH. Wsparcia finansowego udzielają także Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Kontakt: Grzegorz Ściwiarski g_sciwiarski@siph.com.pl tel. 41 344 43 92, 504 095 784.

Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content