*/?> */?>

Wirtualne Biuro

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem adresu do prowadzenia działalności, zapraszamy do skorzystania z usługi Wirtualnego Biura.

Wirtualne biuro jest  alternatywą dla wynajęcia biura stacjonarnego oraz dla wydzielenia miejsca pod działalność gospodarczą w mieszkaniu prywatnym.

W ramach Wirtualnego Biura Najemca otrzymuje zgodę na rejestrację swojej działalności pod adresem „ul. Legionów 122D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna” oraz na posługiwanie się w/w adresem w urzędach, umieszczenie go na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach itp.

Kto może korzystać z usługi Wirtualnego Biura?

Z usługi Wirtualnego Biura mogą skorzystać Podmioty oraz osoby fizyczne, które złożyły wypełniony formularz aplikacyjny (dostępny do pobrania: w wersji  Formularz aplikacyjny PDF lub w Formularz aplikacyjny WORD wraz z kompletem dokumentów rejestracyjnych w siedzibie COI, przeszły pozytywną ocenę dokonaną przez Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej oraz podpisały umowę.

W przypadku osób fizycznych przed podpisaniem umowy konieczna jest rejestracja we właściwym rejestrze zgłoszonego pomysłu biznesowego i dostarczenie dokumentów rejestrowych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/lub inny dokument potwierdzający formę i charakter podmiotu/przedsiębiorstwa).

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora COI, osoba fizyczna otrzymuje prawo do użycia adresu: „ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko – Kamienna” w celu rejestracji nowego Podmiotu i zobowiązana jest do podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tej decyzji.

Zalety korzystania z Wirtualnego Biura:

Znaczna redukcja kosztów związanych z wynajęciem biura

Prestiżowa lokalizacja biznesu

Promocja firmy na stronie internetowej COI i w social media

Obsługa korespondencji

Dostęp do profesjonalnie wyposażonej sali konferencyjnej

Możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych

Dodatkowe zniżki*

 

* dostępne w wybranych pakietach

 

Pakiety:

Istnieją trzy warianty skorzystania z usługi Wirtualne Biuro:

 

Pakiet „Biuro 1”


Koszt: 49,00 zł netto / miesiąc

W ramach Pakietu oferujemy:

 1. Wynajęcie adresu firmy – zgoda ze strony COI na rejestrację adresu w urzędach, umieszczenie adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach itp.;
 2. Bezpłatny dostęp do sali konferencyjno – szkoleniowej – w wymiarze 2 godzin zegarowych miesięcznie (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja);
 3. Odbiór poczty przychodzącej do Najemcy przez pracownika COI;
 4. Zamieszczanie na stronie internetowej COI logotypu Najemcy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności, w tym plikami graficznymi i adresem strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

Pakiet „Biuro 2”


Koszt: 99,00 zł netto / miesiąc

W ramach Pakietu oferujemy:

 1. Wynajęcie adresu firmy – zgoda ze strony COI na rejestrację adresu w urzędach, umieszczenie adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach itp.;
 2. Bezpłatny dostęp do sali konferencyjno – szkoleniowej – w wymiarze 4 godzin zegarowych miesięcznie (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja);
 3. Odbiór poczty przychodzącej do Najemcy przez pracownika COI;
 4. Zamieszczanie w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej COI logotypu Najemcy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności, w tym plikami graficznymi i adresem strony internetowej oraz poczty elektronicznej;
 5. Informowanie Najemcy o nadejściu przesyłki na wskazany numer telefonu lub na adres email;
 6. Zniżkę 30% na wynajem sali konferencyjno – szkoleniowej przysługującą po przekroczeniu wymiaru czasowego wskazanego w punkcie 2.

Pakiet „Biuro 3”


Koszt: 149,00 zł netto / miesiąc

W ramach Pakietu oferujemy:

 1. Wynajęcie adresu firmy – zgoda ze strony COI na rejestrację adresu w urzędach, umieszczenie adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach itp.;
 2. Bezpłatny dostęp do sali konferencyjno – szkoleniowej – w wymiarze 6 godzin zegarowych miesięcznie (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja);
 3. Odbiór poczty przychodzącej do Najemcy przez pracownika COI;
 4. Zamieszczanie w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej COI logotypu Najemcy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności, w tym plikami graficznymi i adresem strony internetowej oraz poczty elektronicznej;
 5. Informowanie Najemcy o nadejściu przesyłki na wskazany numer telefonu lub na adres email;
 6. Informowanie Najemcy o wydarzeniach gospodarczych i możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na wskazany numer telefonu lub na adres email.
 7. Zniżkę 30% na najem sali konferencyjno – szkoleniowej przysługującą po przekroczeniu wymiaru czasowego wskazanego w pkt. 2.
 8. Zniżkę 50% na najem powierzchni użytkowej mieszczącej się obok budynku Wynajmującego przy ul. Legionów 122D w Skarżysku – Kamiennej.

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content