*/?> */?>

Projekt „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”

 

 

Projekt pn.: „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”, Oś 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada utworzenie m.in. Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Działania w tym zakresie będą obejmowały remont pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Legionów 122D celem ich adaptacji na potrzeby młodych przedsiębiorców. Ponadto pomieszczenia zostaną wyposażone w odpowiednie sprzęty biurowe oraz sprzęt komputerowy, tak aby zapewnić optymalne warunki rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych. Pomieszczenia w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości będą udostępniane dla przedsiębiorstw typu start up działających na terenie Skarżyska – Kamiennej. Z oferty inkubatora będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Skarżysku – Kamiennej.

Poza wsparciem o charakterze infrastrukturalnym, nowi przedsiębiorcy skorzystają ze szkoleń realizowanych przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej. Pakiet dedykowanych, skrojonych na miarę potrzeb przedsiębiorców, szkoleń oraz pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych z pewnością będą stanowiły istotne wsparcie na początku samodzielnego prowadzenia własnej firmy.

W ramach projektu pracownicy COI podniosą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych. Wezmą również udział w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych, podczas których poznają od środka zasady funkcjonowania innych  inkubatorów oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość. Pozwoli to na wymianę dobrych praktyk i przełożenie ich na grunt skarżyski.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 021 263, 35zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 637.201,06zł.

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content