*/?> */?>

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia do składania ofert dla zadania pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia informatycznego do inkubatora przedsiębiorczości tworzonego w ramach projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”.

Zestawienie pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia informatycznego do inkubatora przedsiębiorczości tworzonego w ramach projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”.

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1206242

 

Pytanie 1

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 11 szt. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu (zgodnie z SOPZ).

 

 

Pytanie 2

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 11 szt. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera (zgodnie z SOPZ).

 

Pytanie 3

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 11 szt. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji (zgodnie z SOPZ).

 

Pytanie 4

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 11 szt. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający przewiduje w momencie odbioru towaru możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania (zgodnie z SOPZ).

 

Pytanie 5

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 11 szt. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności (zgodnie z SOPZ).

 

Pytanie 6

Prosimy w zweryfikowanie wymaganych parametrów procesora w serwerze (część Serwer z wyposażeniem)

Wg informacji jakie uzyskaliśmy od producenta na rynku nie ma procesorów spełniających wymienione wymagania. Czy zamawiający dopuści w tym serwerze zastosowanie dysków SSD z zachowaniem pojemności?

 

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera z dyskami typu SSD przy zachowaniu ich pojemności wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content