*/?> */?>

Ruszył konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”

Artykuł przeczytasz w 2 minuty.

W konkursie, organizowanym przez PARP, „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł. Głównym celem konkursu jest zwiększenie wykorzystywania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach w kontekście pandemii. Wnioski można zgłaszać od 20 września do 20 października 2021 r. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Rola cyfryzacji w budowaniu siły MŚP

Cyfryzacja pozwala przedsiębiorcom przetrwać trudny okres i wzmocnić ich odporność na przyszłe kryzysy, poprzez zapewnienie większej wydajności procesów i konkurencyjności firm na rynku.
W okresie pandemii najlepiej poradziły sobie firmy, które sprawnie wykorzystywały rozwiązania cyfrowe, wprowadziły odpowiednie oprogramowania oraz usługi niezbędne do wdrożenia innowacji cyfrowych, które umożliwiają łatwiejsze nawiązywanie relacji z klientami czy zmniejszenie kosztów związanych z obiegiem dokumentów papierowych.

Konkurs PAPR, „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”, ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom środków niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowych w oparciu o cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Otrzymane dofinansowanie, MŚP będą mogły przeznaczyć na zakup lub licencjonowanie oprogramowania oraz usług niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowych na bazie rozwiązań cyfrowych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” skierowany jest do przedsiębiorstw, których projekt przyczyni się do rozwoju firmy, zwiększy jej konkurencyjność oraz usprawni lub zmieni jej procesy, które mają prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji. Zgłoszone projekty powinny znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Realizacja projektu może być uzupełnieniem dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii.

– MSP mogą otrzymać dofinansowanie na wdrożenie innowacji procesowej (i dodatkowo produktowej) w oparciu o technologie cyfrowe. Kontekst epidemii we wdrażaniu tych rozwiązań jest istotny, gdyż projekty firm mają pomóc im jednocześnie w poprawie funkcjonowania w warunkach obecnej i przyszłych pandemii. To wsparcie na rozwój cyfryzacji firm oraz wzmocnienie ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy spowodowane skutkami pandemii – wyjaśnia Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Zanim dany przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie zostanie zbadany również jego potencjał oraz zdolność do wykorzystania efektów projektu. Sprawdzana będzie racjonalność, czyli to, czy zakładany rezultat jest możliwy do osiągnięcia oraz wdrożenia przez Wnioskodawcę w trakcie trwania projektu. Powinien on zapewnić utrzymanie trwałości rezultatu w ciągu trzech lat po zakończeniu projektu.

Dofinansowaniu będą podlegać takie koszty, jak: zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, co stanowi komponent obligatoryjny projektu o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 60 tys. zł oraz – uzupełniająco – zakup środków trwałych, usług doradczych lub/i szkoleniowych, niezbędnych do wdrożenia komponentu obligatoryjnego, które stanowią komponent fakultatywny projektu o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 150 tys. zł.

Więcej informacji nt. warunków udziału w konkursie znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Tekst za: PARP.

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content