*/?> */?>

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

 

Adresat projektu:

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiet,
 • osób po 50 roku życia,
 • z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niskowykwalifikowanych.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:

– cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości (16 godzin) oraz

– doradztwo w przygotowaniu biznes planu (5 godzin).

 1. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 23.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) – bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).
 3. Wsparcie pomostowe doradcze – 8 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu.

Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych – wkład własny nie jest wymagany.

 

Rekrutacja:

Najbliższy nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 09.01.2017 r. – 27.01.2017 r.

 

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

 1. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

II piętro

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/164

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content