Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania „Granty na Eurogranty”, 24.04, on-line

Artykuł przeczytasz w 1 minutę.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w webinarium pt.: “Wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych”, przybliżającym zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – Działanie 2.12 Granty na Eurogranty.

Nabór wniosków i webinar skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych.

Działanie „Granty na Eurogranty” ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na udziale wnioskodawcy w Programie UE, obejmujące działania polegające na przygotowaniu Eurograntu, w tym te podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów Eurograntu, przygotowaniem wniosku/aplikacji o Eurogrant, ewentualną jego korektą i prezentacją w ramach oceny w Programie UE.

Więcej informacji o działaniu “Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców”

Więcej informacji o działaniu “Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych”

Program wydarzenia:

  • Rozpoczęcia spotkania. Wprowadzenie do działania FENG.2.12
  • Granty na Eurogranty – zasady naboru i kryteria oceny
  • Zasady realizacji projektów w programie Horyzont Europa?
  • Jak skutecznie ubiegać się o Eurogrant? (na przykładzie EIC Accelerator)

Tekst za: PARP.

Skip to content