Wirtualne
Biuro

Twoje inwestycje - nasza pasja i profesjonalizm!

Zmniejsz wydatki

Wsparcie na każdym poziomie rozwoju Państwa projektu

Uzyskaj wsparcie

Korzystaj z doświadczenia najlepszych specjalistów z regionu

Oszczędzaj czas

Szybkie uzyskanie rzetelnych i sprawdzonych informacji

coi skarżysko kamienna

Wirtualne Biuro

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem adresu do prowadzenia działalności, zapraszamy do skorzystania z usługi Wirtualnego Biura.

Wirtualne biuro jest  alternatywą dla wynajęcia biura stacjonarnego oraz dla wydzielenia miejsca pod działalność gospodarczą w mieszkaniu prywatnym.

W ramach Wirtualnego Biura Najemca otrzymuje zgodę na rejestrację swojej działalności pod adresem „ul. Legionów 122D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna” oraz na posługiwanie się w/w adresem w urzędach, umieszczenie go na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach itp.

Kto może korzystać z usługi Wirtualnego Biura?

Z usługi Wirtualnego Biura mogą skorzystać Podmioty oraz osoby fizyczne, które złożyły wypełniony formularz aplikacyjny (dostępny do pobrania: w wersji  Formularz aplikacyjny PDF lub w Formularz aplikacyjny WORD wraz z kompletem dokumentów rejestracyjnych w siedzibie COI, przeszły pozytywną ocenę dokonaną przez Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej oraz podpisały umowę.

W przypadku osób fizycznych przed podpisaniem umowy konieczna jest rejestracja we właściwym rejestrze zgłoszonego pomysłu biznesowego i dostarczenie dokumentów rejestrowych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/lub inny dokument potwierdzający formę i charakter podmiotu/przedsiębiorstwa).

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora COI, osoba fizyczna otrzymuje prawo do użycia adresu: „ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko – Kamienna” w celu rejestracji nowego Podmiotu i zobowiązana jest do podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tej decyzji.

coi skarżysko kamienna

Zalety

Zalety korzystania z Wirtualnego Biura:

Znaczna redukcja kosztów związanych z wynajęciem biura

Prestiżowa lokalizacja biznesu

Promocja firmy na stronie internetowej COI i w social media

Obsługa korespondencji

Dostęp do profesjonalnie wyposażonej sali konferencyjnej

Możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych

Dodatkowe zniżki*

 

* dostępne w wybranych pakietach

Wybierz najlepszy plan dla swojej firmy

Istnieją trzy warianty skorzystania z usługi Wirtualne Biuro:

Pakiet

Biuro 1
PLN 49
00
Netto miesięcznie
 • Wynajęcie adresu firmy – zgoda ze strony COI na rejestrację adresu w urzędach, umieszczenie adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach itp.;
 • Bezpłatny dostęp do sali konferencyjno – szkoleniowej – w wymiarze 2 godzin zegarowych miesięcznie (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja);
 • Odbiór poczty przychodzącej do Najemcy przez pracownika COI;
 • Zamieszczanie na stronie internetowej COI logotypu Najemcy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności, w tym plikami graficznymi i adresem strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

Pakiet

Biuro 2
PLN 99
00
Netto miesięcznie
 • Wynajęcie adresu firmy – zgoda ze strony COI na rejestrację adresu w urzędach, umieszczenie adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach itp.;
 • Bezpłatny dostęp do sali konferencyjno – szkoleniowej – w wymiarze 4 godzin zegarowych miesięcznie (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja);
 • Odbiór poczty przychodzącej do Najemcy przez pracownika COI;
 • Zamieszczanie w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej COI logotypu Najemcy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności, w tym plikami graficznymi i adresem strony internetowej oraz poczty elektronicznej;
 • Informowanie Najemcy o nadejściu przesyłki na wskazany numer telefonu lub na adres email;
 • Zniżkę 30% na wynajem sali konferencyjno – szkoleniowej przysługującą po przekroczeniu wymiaru czasowego wskazanego w punkcie 2.
POPULARNE

Pakiet

Biuro 3
PLN 149
00
Netto miesięcznie
 • Wynajęcie adresu firmy – zgoda ze strony COI na rejestrację adresu w urzędach, umieszczenie adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach itp.;
 • Bezpłatny dostęp do sali konferencyjno – szkoleniowej – w wymiarze 2 godzin zegarowych miesięcznie (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja);
 • Odbiór poczty przychodzącej do Najemcy przez pracownika COI;
 • Zamieszczanie na stronie internetowej COI logotypu Najemcy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności, w tym plikami graficznymi i adresem strony internetowej oraz poczty elektronicznej.
 • Informowanie Najemcy o nadejściu przesyłki na wskazany numer telefonu lub na adres email;
 • Informowanie Najemcy o wydarzeniach gospodarczych i możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na wskazany numer telefonu lub na adres email.
 • Zniżkę 30% na najem sali konferencyjno – szkoleniowej przysługującą po przekroczeniu wymiaru czasowego wskazanego w pkt. 2.
 • Zniżkę 50% na najem powierzchni użytkowej mieszczącej się obok budynku Wynajmującego przy ul. Legionów 122D w Skarżysku – Kamiennej.
Aktualności

Ostatnie wydarzenia

Skip to content