“Dostępność szansą na rozwój 3” – nabór dla MŚP w ramach PARP

Artykuł przeczytasz w 1 minutę.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o naborze “Dostępność szansą na rozwój 3”.

Celem naboru jest wzrost świadomości wśród przedsiębiorców, pracownic lub pracowników w zakresie dostępności.

Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do wzrostu świadomości wśród przedsiębiorców, pracownic lub pracowników w zakresie dostępności, w tym uniwersalnego projektowania powszechnie używanych produktów i usług zaspokajających szczególne potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie wynosi 100 %.

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację kilku etapów projektu:

  • Rekrutacji do projektu pracownic lub pracowników, przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw (w przypadku realizacji 2 Wariantu projektu ścieżka 2), w celu uświadomienia kwestii dostępności, w tym zasad uniwersalnego projektowania, a także weryfikacji dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy de minimis i zasadami naboru.
  • Organizacji i realizacji szkoleń w zakresie dostępności, w tym zasad uniwersalnego projektowania oraz korzyści z nich płynących.
  • Organizacji i realizacji doradztwa bezpośrednio związanego z działaniami szkoleniowymi.
  • Organizacji i realizacji doradztwa niezwiązanego z działaniami szkoleniowymi (w przypadku realizacji 2 Wariantu projektu ścieżka 2).

Nabór potrwa do 24 czerwca.

 

Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne są TUTAJ>>

Skip to content